> Decisions > CAT Decisions > Jones v. Metropolitan Toronto Condominium Corporation No. 1173