> Decisions > CAT Decisions > Rafael Barreto-Rivera v Metropolitan Toronto Condominium Corporation No. 704